EventsUncategorized

Eerste jaarlikse Vrouedag Motiveringspraatjie in Uitenhage bekendgestel

Alexandria Christian Academy learns with Technology Evangelist Ramon ThomasDie jaarlikse Vrouedag word Saterdag, die neënde Augustus in Uitenhage gevier met  die afskop van ‘n motiveringspraatjie wat sovêr enig in sy soort op die dorp is. Die doel van die praatjie is om vroue vanuit alle sfere van die lewe te motiveer en all geld wat sodoende ingesamel word sal aan liefdadigheid geskenk word.

Ons is opgewonde om ‘n boorling van Uitenhage te hê wat so ‘n belangrike onderwerp soos die uitdagings wat gesinne in die gesig staar rakende selfone en Mixit te kan aanspreek” sê Elizabeth Muller, senior bibliotekaris by Uitenhage dorps-biblioteek. “Die Vrouedag motiveringspraatjie is ‘n belangrike mylpaal wat nouer bande tussen gemeenskapsorganisasies en die regering se vrouebemagtigings pogings kan smee.”

Die gasspreker is Ramon Thomas, Suid-Afrika se voorste kenner op die gebied van die gevare wat selfone, kletskamers en Mxit vir ‘n mens kan inhou.  Thomas, ’n Gebore Uitenhager wat vir die afgelope 10 jaar in Johannesburg woon, het onlangs na sy tuisdorp teruggekeer vir langverlof. Hy gaan ’n kragtige praatjie lewer omtrent die groot gevare verbonde aan die ontmoeting van mense in internet-kletskamers, kuber-afknouery (“cyber-bullying”), kuber-treitering (“cyber-harrasment”), identiteitsbedrog en soortgelyke voorvalle.

Yusuf Moses, die organiseerder van die Vrouedag motiveringspraatjie sê “Ramon is ‘n jarelange vriend en mentor en sy boodskap wys hoe mens daardie fyn balans tussen die positiewe en negatiewe aspekte verbonde aan die gebruik van selfone en MXit kan verkry.”

Thomas het al soortgelyke praatjies aan meer as ‘n honderd skole, kerke, universiteite en konferensies regoor die land gelewer. Hy was ook al gasspreker op televisie-aktualiteitsprogramme soos 3Talk, Carte Blanche en Rights & Recourse en vele radioprogramme, terwyl sy professionele mening in talle koerant-en-tydskrif-artikels geraadpleeg is, na aanleiding van die baanbrekers-werk  wat hy omtrent die sielkundige impak van tegnologie gedoen het.

Hier volg die dag (Saterdag, 9 Augustus 2008) se program

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *